Praktyczne rozwiązanie PZU nr 64:

Pieniądze za nowe auto z salonu


Wybierz AC w PZU z opcją stałej wartości pojazdu
i niepomniejszania sumy ubezpieczenia

Stała Wartość Pojazdu w całym okresie ubezpieczenia jest dodatkową opcją AC polegającą na tym, że w momencie wystąpienia szkody za wartość rynkową pojazdu uznaje się sumę ubezpieczenia przyjętą w dniu zawarcia umowy i dotyczy szkód całkowitych, kradzieży i utraty pojazdu.


Twoje auto nie musi tracić wartości:

  • Podejmij decyzję o wysokości odszkodowania.
  • Bądź pewien, że w trakcie trwania umowy ubezpieczenia wartość pojazdu będzie stała.
  • Zyskaj dodatkowo opcję niepomniejszania sumy ubezpieczenia o wypłacone odszkodowania za szkody częściowe.

Ogólne warunki ubezpieczenia